Tuesday, 17 March 2015

Hockney en Vincent van Goghgoogle translate

Because of the next Vincent Van Gogh painting competition , the Avro  (dutch television brand)
How many contests are there? It seems nice to to me if some students from my painting workshop will take part in this contest. Who dares?
Here is a fine example of the British artist David Hockney in a commemorative year of Vincent van Gogh ( seen in Arles in 1998? ) The famous chair of Vicent, painted in Hockney's own recognizable style.

Vanwege de komende Vincent van Gogh schilderwedstrijd, van de Avro?
hoeveel wedstrijden zijn er eigenlijk? Het lijkt mij zo leuk als een aantal cursisten van mijn schilderworkshop mee gaan doen. Wie?
Hier een mooi voorbeeld van de britse kunstenaar  David Hockney die in een  herdenkingsjaar van Vincent van Gogh (gezien in Arles, in 1998?) de beroemde stoel schilderde in zijn eigen herkenbare stijl.

No comments:

Post a Comment